Reports | Skýrslur

2018

04-18 Áhrif dýptar einangraðra kera á gæði ísaðs þorsks / The effects of insulated tub depth on the quality of iced Atlantic cod

03-18 Tækifæri tengd fullvinnslu lífmassa og líftækni á Vestnorræna svæðinu / Biorefining and Biotechnology Opportunities in the West Nordic Region

02-18 Authenticate: Workshop proceedings

01-18 Niðurstöður sívirkrar vöktunar á óæskilegum efnum í sjávarfangi úr auðlindinni 2017 Undesirable substances in seafood – results from the Icelandic marine monitoring activities in the year 2017

2017

15-17 Nýsköpun smáframleiðendur – Nordbio

14-17 Skýrsla Matís til NÍ 2017: Sýnatökur og sendingar 12.12.2017-31.10.2017. Lokuð skýrsla

13-17 Verðmætamyndandi tækni – Þurrkun uppsjávarfisks

12-17 Tilvísunarrannsóknasvið Matís – Ársskýrsla 2017. Lokuð skýrsla

11-17 Greining lífhagkerfis Snæfellsness – Áhrif nýsköpunar og uppgötvana / Bioeconomy Assessment – The Impact of Innovation and Discoveries.

10-17 Markets for Sea Urchins: A Review of Global Supply and Markets / Ígulkerjamarkaðir: Yfirlit yfir heimsframboð og markaði

09-17 Mælingar og nýting á slógi

08-17 The keeping quality of chilled sea urchin roe and whole urchins

07-17 Styrene migration from expanded polystyrene boxes into fresh cod and redfish at chilled and superchilled temperatures

06-17 Sub chilling of fish

05-17 NordBio – Innovation in the Nordic bioeconomy. Lokuð skýrsla

04-17 –  Overview of available methods for thawing seafood / Lausnir sem standa til boða við uppþíðingu á sjávarfangi

03-17 – The effects of different packaging solutions on the shelf life of fresh cod loins – drainage holes, cooling media and plastic bags

02-17 Könnun á ólífrænum snefilefnum og fjölhringja kolvatnsefnum (PAH) í kræklingi og seti við Grundartanga, Hvalfirði, 2016 / Evaluation of inorganic trace elements and aromatic hydrocarbons (PAHs) in blue mussel (Mytilus edulis) and sediment at Grundartangi, Hvalfjörður, 2016

01-17 Þróun á smyrjum úr þorskhrognum. Lokuð skýrsla

2016

17-16 Tilvísunarrannsóknastofa Matís – Ársskýrsla 2016. Lokuð skýrsla

16-16 Method development to estimate infection load in aquaculture / Þróun aðferðar til að meta sýkingarálag í fiskeldi

15-16 Hliðarafurðir í verðmæti / Values from waste

14-16 Þíðing á sjófrystum flökum / Thawing of frozen cod fillets

13-16 Áhrif dauðastirðnunar á gæði fiskflaka / The effect of rigor mortis on fillet quality

12-16 Aukahráefni frá laxeldi – möguleg nýting og virðisauki

11-16 Samanburður á pökkun ferskra fiskafurða í kassa og ker til útflutnings með skipum / Packing of fresh fish products in boxes and tubs intended for sea transport

10-16 Hagræn greining á ferskfiskflutningum / Economic analysis of fresh fish transportation

09-16 Greining á skemmdarferlum við ferskfiskflutning / Comparison of transport and packaging methods for fresh fish products – storage life study. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

08-16 By-products from whitefish processing / Hliðarafurðir frá bolfisksvinnslu

07-16   Leiðbeiningar um kæligetu ískrapa til kælingar á fiskafurðum í kerum / Instruction for the cooling ability of slurry ice intended for chilling of fish products in fish container

06-16 Rannsóknir á hitakærum örverum á háhitasvæðum á Reykjanesi, Hengilsvæði og Fremrinámum. Unnið fyrir Faghóp 1 í Rammaáætlun 3. / Thermophilic microorganisms from geothermal areas at Reykjanes, Hengill and Fremrinámur

05-16 Norrænt korn – Ny tækifæri / Northern Cereals – New Opportunities

04-16 Nýting á slógi – Staðan í dag. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

03-16 Áhrif árstíma, blæðingaraðferða og geymsluhitastigs á gæði og stöðugleika frosinna þorsklifra. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

02-16 Measurements of insulation properties of CoolSeal boxes during sea transport of fresh fish fillets / Mælingar á einangrunargildi CoolSeal kassa í sjóflutningum á ferskum flökum. Lokuð skýrsla

01-16 Saltfiskþurrkun við íslenskar aðstæður. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

2015

17-15 Seasonal and geographical variation in chemical composition and lipid stability of Atlantic mackerel ( Scomber scombrus) caught in Icelandic waters. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

16-15 Influence of seasonal variation and frozen storage temperature on the lipid stability of Atlantic mackerel ( Scomber scombrus). Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

15-15 Effect of brining and frozen storage physicochemical properties of well-fed Atlantic mackerel ( Scomber scombrus) intended for hot smoking and canning. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

14-15 Áhrif hitasveiflna við geymslu og flutning á gæði og stöðugleika frystra makrílafurða / Effects of temperature fluctuations during storage and transportation on quality and stability of frozen mackerel products. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

13-15 Effect of salt content in slurry ice on quality of fresh and thawed Atlantic mackerel ( Scomber scombrus). Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

12-15 Fullnýting próteina úr grásleppu / Full utilization of proteins from Lumpfish. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

11-15 Sub-chilling of salmon

10-15 Tilvísunarrannsóknarsvið Matís – Ársskýrsla 2015. Lokuð skýrsla

09-15 Consultancy to provide technical support to develop national and regional environmental monitoring programmes related to SPS for fishery and aquaculture products in Cariforum states. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

08-15 Áhrif vistfræði þangs og þara á lífvirk efni þeirra og nýtingu / Ecological impact on bioactive chemicals in brown seaweeds and their utilization. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

07-15 Hausana í land – áhrif reglugerðar 810/2011 á rekstur vinnsluskipa / Landing obligation on cod heads from factory vessels

06-15 Nýting minkafitu – Urðarköttur / Utilising minkfat – Urðarköttur. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

05-15 Chitosan treatments for the fishery industry – Enhancing quality and safety of fishery products. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

04-15 Consulting report for Hvalur hf. from a visit to Japan / Ráðgjafaskýrsla fyrir Hval hf. um heimsókn til Japan. Lokuð skýrsla.

03-15 Use of Geothermal Resources for Drying of Agricultural commodities in East Africa – Kenya Report. Lokuð skýrsla.

02-15 Use of Geothermal Resources for Drying of Agricultural commodities in East Africa – Rwanda Report. Lokuð skýrsla.

01-15 Coastal fisheries in the North Atlantic / Smábátaveiðar í N-Atlantshafi

2014

39-14 Safe Food: Increased food safety in Iceland / Örugg Matvæli: Aukið matvælaöryggi á Íslandi

38-14 Future Opportunities for Bioeconomy in the West Nordic Countries: Executive Summary & Action Plan, Discussions and Conclusions, Overview of Opportunities Identified in the Report / Framtíðartækifæri í Vest-Norræna lífhagkerfinu – Samantekt, aðgerðaráætlun, umræður og ályktanir, og yfirlit yfir tækifæri

37-14 Future Opportunities for Bioeconomy in the West Nordic Countries / Framtíðarverkfæri í Vest-Norræna lífhagkerfinu

36-14 Nordtic Conference Report / Ráðstefna um Norræna lífhagkerfið

35-14 Vor í lofti / Spring is in the air

34-14 Aukin verðmæti gagna / Increased value of data

33-14 Coastal communities and coastal fisheries in the N-Atlantic (Kystsamfund): A summary report on conference proceedings

32-14 Vöruþróun á þurrkuðu fiskroði til manneldis / Product development of dried fish skin for human consumption

31-14 Changes in visual and textural quality in the redfish species (Sebastes marinus) during different storage regimes / Tilraunir gegn blettamyndun í ferskum karfaflökum. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

30-14 Rannsóknir á ofurkælingu botnfisks / Research of superchilling of whitefish. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

29-14 Vinnsla hráefnis frá Vestfjörðum

28-14 Þróun á kaldreyktum makríl fyrir Hollandsmarkað. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

27-14 Gæðaþættir við vinnslu og verkun beltisþara (Saccharina latissima)

26-14 Lífvirkt surimi þróað úr aukaafurðum. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

25-14 Ný lífvirk húðvara. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

24-14 Life Cycle Assessment on fresh Icelandic cod loins / Vistferilsgreining á ferskum þorskhnökkum

23-14 Status of Cereal Cultivation in the North Atlantic Region / Staða kornræktar í löndum við norður Atlantshaf

22-14 Markaðssetning og þróun á heilsuorkustöngum með fiskpróteinum / Health bars with fish proteins – development and marketing. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

21-14 Cereal Products And Markets In The Northern Periphery Region / Kornafurðir og kornmarkaðir við norður Atlantshaf

20-14 Sætfiskur

19-14 Lágmörkun fóðurkostnaðar í bleikjueldi / Minimizing the feed cost of Arctic charr

18-14 Matur og sjálfbær ferðaþjónusta. Samantekt

17-14 Fjárfestingastjórnun í frystitogararekstri

16-14 Bættur vinnsluferill þurrkaðra fiskpróteina. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

15-14 Sjálfbærni í staðbundinni matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu. Málþing á Smyrlabjörgum 26-27. október 2011. Greinagerð

14-14 Water distribution in commercial Icelandic heavily salted Atlantic cod (Gadus morhua) / Vatnsdreifing í fullsöltuðum þorsk. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

13-14 The effects of pre-salting methods on salt and water distribution of heavily salted cod, as analyzed by 1H and 23Na MRI, 23Na NMR, low-field NMR and physicochemical analysis / Áhrif forsöltunaraðferða á salt‐ og vatnsdreifingu fullsaltaðra þorsk afurða, greint með 1H og 23Na MRI, 23Na NMR, lágsviðs NMR og eðliseiginleika mælingum. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

12-14 Coastal fisheries in Iceland

11-14 Próteinverksmiðja Héðins (HPP) og lýsisverksmiðja Héðins (HOP). Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

10-14 Production of bioactive peptides from fish proteins and their in vivo effect. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

09-14 Vinnsla verðmætra afurða úr slógi. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

08-14  Slegist um slógið – Nýting á slógi frá fiskvinnslum / Utilization of offal from the fish industry

07-14 Áhrif blóðgunar á gæði og stöðugleika þorsk- og ufsaafurða / Effects of bleeding methods on quality and storage life of cod and saithe products

06-14 Könnun á ólífrænum snefilefnum og arómatískum fjölhringjum (PAH) í kræklingi og seti við Grundartanga, Hvalfirði, 2013

05-14 Notkun repjuolíu í vetrarfóður fyrir lax í sjó / Use of canola oil in winterdiets for Atlantic salmon

04-14 Fiskprótein í brauðvörur / Fish proteins in baked goods. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

03-14 Uppskölun og markaðssetning surimi og surimiafurðar úr beinmarningi. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

02-14 Blóðgunarkerfi fyrir smábáta / Bleeding system for small vessels

01-14 New technology for the Nordic fishing fleet – Proceedings from a workshop on fishing gear and effective catch handling held in Reykjavik October 1st and 2nd 2013

2013

30-13 FiltreX vatnshreinsibúnaður / RoteX Water filtering

29-13 Loðnuflökun fyrir fullvinnslu á loðnuafurðum í ansjósulíki / Filleting capelin for developing marinated anchovies. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

28-13 Forverkefni til rannsókna á erfðasamsetningu íslensku síldarinnar samanborið við aðra stofna í Norðaustur Atlantshafi: Líffræðilegur fjölbreytileiki og vinnslueiginleikar / A pilot study on the multidisciplinary approach for the genetic stock identification of herring in the Northeast Atlantic: Biodiversity, functional and chemical properties. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

27-13 Prófanir á mismunandi meðhöndlunum á netbútum í sjó til að hrinda frá ásætum / Testing of different types of impregnations and its effect on bio fouling

26-13 Rannsókn á algengi Salmonella og Campylobacter í íslenskum kjúklingaafurðum á neytendamarkaði

25-13 Gildruveiðar á humri. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

24-13 Fiskprótein gegn sykursýki / Anti-diabetic fish proteins. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

23-13 Sætreykur fiskur

22-13 Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2011 og 2012 / Monitoring of the marine biosphere around Iceland 2011 and 2012

21-13 Comparison of packaging for bulk storage of fresh cod loins / Samanburður pakkningalausna í frauðumbúðum við geymslu á þorskafurðum. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

20-13 Rækja – pæklun út frá eiginleikum

19-13 BRAGÐ – Notkun þangs sem bragðaukandi efni í saltminni vörur / TASTE – The Application of Edible Seaweed for Taste Enhancement and Salt Replacement. Lokuð skýrsla.

18-13 Tilraunir við vinnslu ígulkerjahrogna. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

17-13 Bætt nýting grásleppuafurða / Production development of lumpfish

16-13 Undesirable substances in seafood products – results from the Icelandic marine monitoring activities in the year 2012

15-13 Protein requirements of Arctic charr / Próteinþörf bleikju

14-13 Vinnsla á humarmarningi úr humarklóm / Processing Lobster mince from lobster claws

13-13 Modeling of Temperature Changes, Energy Usage and Quality Changes During Automatic Box Freezing of Mackerel. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

12-13 Superchilled Round Fish – Final Report / Ofurkældur heill fiskur – Lokaskýrsla

11-13 Consumer’s evaluation of enriched seafood product concepts / Neytendakönnun á auðguðum sjávarréttum. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

10-13 Könnun á innanlandsmarkaði fyrir ferðamat og sérfæði úr vestfirsku sjávarfangi / Survey on domestic market for travel food and speciality diet from seafood. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

09-13 Genetic diversity, growth, maturity and migration, of the Atlantic wolffish (Anarhichas lupus L.) / Erfðabreytileiki, vöxtur, kynþroski og far, hjá steinbít (Anarhichas lupus L.)

08-13 Blóðgunarkerfi fyrir smábáta / Bleeding system for small vessels. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

07-13 Extraction of hydrolases from Gadus morhua / Náttúruleg ensím úr slógi vinna verkin.  Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

06-13 Gæðasalt í saltfiskverkun / Quality salt for curing of salted fish. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

05-13 Hráefnismeðhöndlun í rækjuiðnaði / Raw material process in shrimp factories

04-13 Offshore Aquaculture: Development, building and testing of a dep water mooring system / Úthafseldi: Þróun, smíði og prófanir á bólfærum fyrir eldi á opnu hafi

03-13 Notkun rafmagns við þurrkun fiskmjöls / Electric drying of fish meal

02-13 Humarsoð Kokksins vöruþróun og markaðssetning / Lobster Bisque from the Chef – developement and marketing. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

01-13 Improved reefer container for fresh fish / Endurbættur kæligámur fyrir ferskfisk

-2012

2012:

41-12 Application of chitosan to fishery products – Effects on their quality deterioration and shelf life extension. Lokuð skýrsla.

40-12 Ostagerð í Öræfum – Fýsileiki og tækifæri / Cheese production in Öræfi. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

39-12 Bætt vatnsnotkun í fiskvinnslu / Improved water usage in fish processing

38-12 Frá köfun í maga / Gourmet Diving

37-12 Fiskveiðistjórnun til framtíðar / Fisheries management for the future

36-12 BADMINTON (Bycatch And Discards: Management Indicators, Trends and locatiON)

35-12 Comparison of transport modes and packaging methods for fresh fish products – storage life study and life cycle assessment.

34-12 Tilbúnir réttir úr saltfiski / Ready-made bacalao fish dishes. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

33-12 Results from a long term industry validitation of a new mooring system for offshore aquaculture / Niðurstöður langtímaprófana á nýjum akkerisfestingum við raunaðstæður í úthafseldi. Lokuð skýrsla.

32-12 Þurrverkun hrefnukjöts-hrefnunasl / Dry curing of whale meat.  Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

31-12 Tilraunaveiðar og nýting gulldeplu / Exploratory fisheries and exploitation of Mueller‘s pearlsides

30-12 SafeSalt: Quality control of bacalao salt / SafeSalt: Gæðaeftirlit með saltfisk salti. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

29-12 Short Training Course on Quality Assurance and Processing in the Artisanal Pelagic Fisheries Sector Tanzania June 18th to 29th 2012. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

28-12 Monitoring of the marine biosphere around Iceland 2010 and 2011 / Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2010 og 2011

27-12 Optimization of Icelandic turbot culture / Arðsemisaukning í íslensku sandhverfueldi. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

26-12 Nýting öfugkjöftu til vinnslu sjávarafurða / Opportunities in processing Megrim in Icelandic seafood industry

25-12 Turbot – a new colonist from the sea / Sandhverfa – nýr landnemi úr djúpinu. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

24-12 Ræktun og nýting svifþörunga úr hafinu við Ísland / Culturing and utilization of marine algae from the sea surrounding Iceland

23-12 Brjósksykrur og lífvirk efni úr sæbjúgum / Cartilage saccharides and bioactive compounds from sea cucumbers. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

22-12 Effect of superchilled processing of whole whitefish – pre-rigor / Áhrif ofurkælingar á skemmdarferla og geymsluþol heils fisks og flaka

21-12   Workshop on SME’s and Nordic food competence centre

20-12   Íslenskir firðir: Náttúrulegt lífríki Ísafjarðardjúps og þolmörk mengunar. Lokaskýrsla / Icelandic fjords: Natural biodiversity in Ísafjarðardjúp and pollution limit

19-12 Evaluation of a MAP system in EPS boxes for bulk storage of fresh food – Trial II / Samanburður á loftskiptum og hefðbundnum frauðumbúðum við geymslu á þorskafurðum. Lokuð skýrsla

18-12 Áhrif fiskpróteinmeltu á þroska þorsklirfa / The effect of fish protein hydrolysate on the development of cod larvae

17-12 Undesirable substances in seafood products – results from the Icelandic marine monitoring activities in the year 2011

16-12 Efling grænmetisræktar á Íslandi / Increased opportunities in Icelandic vegetable production

15-12 Auðgaðir sjávarréttir / Enriched seafood. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

14-12 Þurrkun á síldarflökum / Drying of herring fillets

13-12 Nýting á slógi með tilliti til umhverfisáhrifa

12-12 Breytileiki í fituinnihaldi og eiginleikum þorsks eftir árstíma / Seasonal variation of fatty acid composition of cod flesh

11-12 Könnun á ólífrænum snefilefnum og arómatískum fjölhringjum (PAH) í kræklingi við Grundartanga, Hvalfirði, 2011 / Evaluation of inorganic trace elements and aromatic hydrocarbons (PAHs) in blue mussel (Mytilus edulis) at Grundargangi, Hvalfjörður, 2011. Lokuð skýrsla.

10-12 Vinnsla á humarmarningi úr humarklóm / Processing of nephrops lobster claw meat. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

09-12 Vinnslueiginleikar mismunandi kartöfluafbrigða / Processing qualities of different potato strains

08-12 Vinnsluferlar smábáta / Processing in small fishing vessels

07-12 Þróun gæðastuðulsaðferðar og geymsluþols á ferskum makríl (Scomber scombrus) / Development of QIM and shelf life of fresh mackerel (Scomber scombrus)

06-12 First results from the long term industry validation of a new mooring system for offshore aquaculture. Lokuð skýrsla.

05-12 Nýting og efnainnihald grásleppu / Utilization and composition of lumpfish

04-12 Framleiðsla fisksósu úr íslensku sjávarfangi með gagnlegri gerjun / Fish Sauce  produced by useful fermentation

03-12 Vinnsla grásleppu á Vestfjörðum / Lumpfish production at West-fjords

02-12 Fæðubótarefni úr íslensku þangi / Functional ingredients from Icelandic seaweed. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

01-12 Íslenskt matkorn – Gæði, innihald og viðhorf / Icelandic cereal grain crops for food ‐ Quality, chemical composition and consumer view

2011:

51 -11 Þéttleiki örvera á Íslandsmiðum / Microbial density in Icelandic waters. Lokuð skýrsla. Skýrsluágip.

50-11 Örveruflóra í íslensku grunnvatni / Microbial flora in Icelandic groundwater. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

49-11 Germicidal effects of UV light on processing line surfaces and pork shelf life / Áhrif UV ljóss á örverumengun vinnsluyfirborða og geymsluþol svínakjötsafurða. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

48-11 UV-light surface disinfection / Sótthreinsun yfirborða með UV ljósi. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

47-11  Fjölbreytileiki örvera á Íslandsmiðum / Microbial diversity in the Icelandic fishing grounds.

46-11 Aðferðaþróun og skimun fyrir iðraveirum í matvælum og vatni – 2011 / Method development and screening for enteric viruses in food and water – 2011. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

45-11  Evaluation of antibacterial and antioxidative properties of different chitosan products. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

44-11  Icelandic blue mussels – A valuable high quality product / Gæðakræklingur gulls ígildi

43-11  Verklag um borð í grásleppubátum / Procedures on board lumpfish vessels

42-11 Usage of SuperChiller for precooling of salmon fillets – study on the effects on temperature control, storage life and yield. Lokuð skýrsla.

41-11  Viðhorf og fiskneysla Íslendinga 2011 / Attitutes and fish consumption in Iceland 2011

40-11 Áhrif íblöndunarefna og mismunandi söltunaraðferða á nýtingu og gæði afurða úr eldisþorski / Effects of additives and different salting methods on yield and quality of farmed cod products. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

39-11 Áhrif biðtíma frá slátrun að vinnslu á nýtingu og gæði eldisþorsks / Effect of post-slaughter time intervals on yield and quality of farmed cod. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

38 -11  Bleikja á sérmarkaði / Arctic Charr for the niche market

37-11  Gæðakönnun á frystum fiski á íslenskum markaði / Quality evaluation of frozen fish sold at the Icelandic consumer market

36-11  Breytileiki á eiginleikum lýsu ( Merlangius merlangus) eftir árstíma / Seasonal variations in quality- and processing properties of whiting.

35-11 Nasl og fiskprótein ‐ Þróun vinnsluaðferða og vöru / Fish proteins used in extruded corn snacks. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

34-11 Tæknilausnir sem auðvelda kræklingarækt í kafi á opnu hafi. Prófanir á bor til að bora festingar í hafsbotn. Lokuð skýrsla.

33-11  Næringargildi sjávarafurða – Meginefni, steinefni, snefilsteinefni og fitusýrur í lokaafurðum / Nutrient value of seafoods – Proximates, minerals, trace elements and fatty acids in products

32-11 Verðmæti úr hliðarafurðum slátrunar og kjötvinnslu. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

31-11  Fullvinnsla á makríl / Full processing of mackerel

30-11  Thermal modelling of processing and transport of fresh fish / Hermun kæliferla – LOKASKÝRSLA

29-11  Kröfur og markaðsmöguleikar fyrir tæknilausnir í úthafseldi /  Offshore aquaculture farming. Report from the initial feasibility study and market requirements for the innovations from the project. Lokuð skýrsla.

28-11  Undesirable substances in seafood products – results from the Icelandic marine monitoring activities in the year 2010

27-11:  Effect of cooling and packaging methods on the quality deterioration of redfish fillets

26:11  Gæði strandveiðiafla 2011

25-11 Lágmörkun á vöðvadrepi í leturhumri með ensímhindrun og undirkælingu / Minimizing spoilage in Nephrops in Iceland. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

24-11  Monitoring of the marine biosphere around Iceland 2009 and 2010 / Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2009 og 2010

23-11  Nýting hráefna úr jurta‐ og dýraríkinu í fiskafóður / Utilizing byproducts from agriculture and fishing industry as a feed in aquaculture

22-11 Lífdísel með ljósvirkjandi örverum  / Biodiesel from photosynthetic organisms. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

21-11  Effect of temperature control on the efficiency of modified atmosphere packaging of cod loins in bulk.

20-11 Effect of water content in the feed for pre- and post smolt Atlantic salmon. Lokuð skýrsla

19-11 Evaluation of a MAP system built in an EPS box for bulk storage of fresh food. Lokuð skýrsla

18-11  Málþing um matþörunga Stykkishólmi 26. febrúar 2011. Greinargerð / Symposium on seaweed for food February 26th 2011. Summary

17-11  Afurðir úr matþörungum. Hugmyndir að vörum /  Food products from seaweed

16-11  Vinnsla á þurrkuðum sölvum. Gæðaþættir og gæðaviðmið / Processing of dried dulse for consumption. Quality parameters and requirements

15-11  Áhrif þurrkaðferða á eiginleika sölva. Samanburður á þurrkaðferðum / Influence of drying methods on the properties of dulse

14-11  Eiginleikar sölva. Áhrif staðsetningar og árstíma / Properties of dulse. Influence of location and season

13-11 Kryddfilma / Seasoning sheet. Lokuð skýrsla

12-11  Addition of collagen to heavy salted and lightly salted, chilled and frozen cod fillets

11-11  Colouring of Arctic charr / Litun bleikjuholds

10-11  Sérstaða hefðbundins skyrs / Uniqueness of traditional skyr

09-11  Samanburður á heimagerðu og verksmiðjuframleiddu skyri – Forkönnun / Traditional skyr. Comparison between homemade and industrial produced skyr – Preliminary study

08-11  Aukið verðmæti uppsjávarfisks – LOKASKÝRSLA / Increased value of pelagic species

07-11  Íslenskur barnamatur – markaður og opinberar kröfur / Icelandic babyfood

06-11  TOPCOD, OPTILAR / Lengi býr að fyrstu gerð. Kjöreldisferlar í lirfu- og seiðaeldi á þorski

05-11 Mælingar á sýrustigi, uppleystu lífrænu efni og svifögnum í affallsvatni frá Becromal og í sjó. Lokuð skýrsla

04-11  Veiðar, flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum / Fishing, grading, processing and marketing of mackerel catched by pelagic vessels

03-11 Forkönnun á vinnslu og markaðssetningu á íslenskum krabbategundum / Crab; fishing, processing and marketing. Preliminary study. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

02-11   Vinnslueiginleikar mismunandi kartöfluafbrigða

01-11  Tilraunaræktun náttúrulegs dýrasvifs og gæði dvalareggja  / Experimental production of natural zooplankton and the quality of stored eggs

2010:

54-10  Optimised Chilling Protocols for Fresh Fish     

53-10  Skyldleiki botndýrasamfélaga í Ísafjarðardjúpi

52-10 QALIBRA Final activity report / Lokaskýrsla QALIBRA

51-10 Review of evidence for the beneficial effect of fish consumption / Yfirlitsgrein um jákvæð áhrif fiskneyslu

50-10 QALIBRA-Heilsuvogin.  Fourth Annual Report

49-10   Smábátar – Hámörkun aflaverðmætis / Small vessels – optimising catch value

48-10  Aukið verðmæti sjávarafurða með áherslu á nýtingu í mjöl og lýsisvinnslu til vöruþróunar / Increasing value of seafood with an emphasis on products for use in fish meal and fish oil productionto product development

47-10 Orkunýting við krapakælingu í fiskvinnslum / Energy utilisation when using ice slush in fish processing

46-10  Production of salted fish in the Nordic countries. Variation in quality and characteristics of the salted products

45-10  Food safety and added value of Icelandic fishmeal – Determination of toxic and non-toxic arsenic species in fish meal / Verðmæti og öryggi íslensks fiskimjöls – Greining eitraðra og hættulausra efnaforma arsens í fiskimjöli

44-10 Sókn á ný mið / Thawing processes

43-10  Stytting ræktunartíma kræklings – Lokaskýrsla / Shortening the growing time of blue mussels on long lines

42-10  Lífríki í hverum á háhitasvæðum á Íslandi. Heildarsamantekt unnin vegna Rammaáætlunar. Lokaskýrsla.

41-10  North Cage 2 / Norðurkví 2

40-10  Guidelines for precooling of fresh fish during processing and choice of packaging with respect to temperature control in cold chains.

39-10  Overview on fish quality research – Impact of fish handling, processing, storage and logistics on fish quality deterioration

38-10  Undesirable substances in seafood products – results from the Icelandic marine monitoring activities in the year 2009

37-10  Veiði, vinnsla og útflutningur á lifandi kúfskel / Catching, processing and export of live ocean clam

36-10 Bestun á undirbúningi og meðhöndlun sjósýna fyrir sameindalíffræðilegar örverurannsóknir / Optimization of sample preparation – filtration and DNA extraction – for the analysis of sea water samples

35-10  Functionality testing of selected Chill-on technologies during a transport-simulation study of palletized cod boxes: qPCR for fish spoilage bacteria, SLP model and QMRA to evaluate pathogen growth in spiked cod

34-10   Comparison of cooling techniques – Their efficiency during cooling and storage of whole, gutted haddock, and their effect on microbial and chemical spoilage indicators

33-10  Vinnsluferill línuveiðiskipa. Lokaskýrsla. / Processing in line boats

32-10 Muscle spoilage in Nephrops

31-10  Grandskoðum þann gula frá miðum í maga – rannsókn á þáttum sem hafa áhrif á verðmæti þorskafla / Factors influencing the quality and value of the Icelandic cod;  a value chain perspective

30-10  Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2008 og 2009  / Monitoring of the marine biosphere around Iceland 2008 and 2009

29-10  Effect of improved design of wholesale EPS fish boxes on thermal insulation and storage life of cod loins – simulation of air and sea transport. Endurbætt útgáfa mars 2011.

28-10  The effect of different cooling techniques on the quality changes and shelf life of whole cod (Gadus morhua)    

27-10  The role and fate of added phosphates in salted cod products / Hlutverk og afdrif viðbætts fosfats í saltfiski.

26-10  Betri nýting vatns í bleikjueldi / Efficient rearing  systems for Arctic charr

25-10  Þróun gæðastuðulsaðferðar og geymsluþol á þíddum makríl (Scomber scombrus)  / Development of Quality  Index Method and storage life of thawed mackerel (Scomber scombrus)

24-10 Comparison study on the effects of the DIS/Byotrol technology on microbiological contamination in a food production establishment compared to current cleaning and disinfection procedures. Lokuð skýrsla.

23-10  Geymsluþol reyktra síldarflaka í lofttæmdum umbúðum / Shelf life of vacuum‐packed smoked herring fillets

22-10 Population genetics of the Icelandic  Nephrops norvegius stock / Stofnerfðafræði leturhumars á Íslandsmiðum.  Skýrsluágrip.

21-10  Tölvustýrðir sköfuhnífar fyrir flökunarvélar / Computer controlled scraping knives for filleting machines

20-10  Gull í greipar Ægis / Antioxidants from Icelandic marine sources

19-10  Loftþurrkað lambakjöt. Lokaskýrsla. / Air dried lamb meat. Final report.

18-10  The effect of cooling methods at processing and use of gel-packs on storage life of cod ( Gadus morhua) loins – Effect of transport via air and sea on temperature control and retail-packaging on cod deterioration

17-10  Bætt frjóvgun lúðuhrogna / Improved fertilization of halibut eggs

16-10  Undesirable substances in seafood products. Results from the Icelandic marine monitoring activities year 2008

15-10  The effect of different precooling media during processing and cooling techniques during packaging of cod  (Gadus morhua) fillets

14-10  Virðiskeðja íslensks gámafisks til Bretlands / Supply chain of Icelandic containerised fish to the UK

13-10 Photoperiod and genetics of growth and maturity in cod ( Gadus morhua) / Erfðir stærðar vaxtar og kynþroska í þorksi

12-10  SSS Prediction Workshop on Seafood Shelf-life and Safety Prediction

11-10  Fjölbreytileiki bakteríusamfélaga í vinnsluumhverfi fiskafurða / Bacterial diversity in the processing environment of fish products

10-10  Umbætur í virðiskeðju matvæla. Tillaga að verklýsingum fyrir kælikeðju kjötvara / Improvements in the food value chain. Propositions for managing the meat chill chain

09-10  Umbætur í virðiskeðju matvæla. Áhrif kælikeðjunnar á rýrnun kjöts / Improvements in the food value chain. Influence of the chill chain on impairment of meat product

08-10  Umbætur í virðiskeðju matvæla. Kortlagning á ferli vöru og vörustýringu / Improvements in the food value chain. Mapping of product process and logistics

07-10  Umbætur í virðiskeðju matvæla. Samantekt   / Improvements in the food value chain. Roundup

06-10 Nýting ufsa í tilbúnar fiskvörur – lokaskýrsla  / Using saithe in ready to eat fish product – final report

05-10  Nýting ufsa í tilbúnar fiskvörur / Using saithe in ready to eat fish product

04-10  Matvælaklasi í Ríki Vatnajökuls / The Food Cluster “Region of Vatnajökull”

03-10  Gæðakönnun á nautahakki í janúar 2010 / Evaluation of the quality of minced beef in January 2010

02-10   Tilraunaræktun náttúrulegs dýrasvifs og gæði dvalareggja / Experimental production of natural zooplankton and the quality of stored eggs

01-10  Steinbítur. Afli, markaðir, nýting og efnainnihald / Atlantic wolffish.  Icelandic catch volumes, markets, yield and chemical content

Skýrsla unnin fyrir Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið 2010 Bætt nýting sjávarafla


2009:

49-09 Veiðar og vinnsla á lifandi og ferskum humri / Fishing and processing of live nephros for exportation

48-09 Kvikasilfur og önnur óæskileg snefilefni í urriða úr Þingvallavatni / Mercury and other undesirable trace elements in brown trout from Lake Thingvellir

47-09 QALIBRA Dissemination material for first end-user workshop. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

46-09   QALIBRA Final report from the cluster activities. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

45-09 Bragð og beitarhagar

44-09 Fullvinnsla svínakjöts frá vistvænu búi / Porkmeat products from an ecological farm. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip 

43-09 Kryddlegin söl / Pickled dulce. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

42-09 Sólarhringsgreining óæskilegra örvera í matvælum / 24 hour detection of undesirable microbes in food

41-09  Veiðar, flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum. Greining sýna og flokkunareiginleikar / Fishing, grading, pre-processing, processing and marketing of mackerel products catches by pelagic vessels. Analysing samples and grading trait. Lokuð skýrsla.

40-09 Nýtingarstuðlar bolfisktegunda. Lokuð skýrsla.

39-09 Sprautun og pæklun tilapíuflaka / Injection and brining of tilapia fillets.

38-09 Optimal storage conditions for fresh farmed tilapia (Oreochromis niloticus) fillets

37-09 Stjórn vaxtar og kynþroska með háþróuðum ljósabúnaði / Improved lighting technology for regulating sexual maturation of farmed cod

36-09 Isolation, purification and investigation of peptides from fish proteins with blood pressure decreasing properties / Einangrun, hreinsun og rannsóknir á blóðþrýstings-lækkandi peptíðum úr fiskpróteinum

35-09   Ichthyophonus hoferi sýking í síld og fleiri fiskum / Ichthyophonus hoferi in infected herring and other fishes. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

34-09 The effect of liquid cooling at processing and different cooling techniques during transport of cod (Gadus morhua) fillets

33-09 Frysting og þíðing grálúðu – tilraunir og CFD hermun / Freezing and thawing of Greenland halibut – experiments and CFD simulation

32-09 Tillögur um stofnun smásölu-fiskmarkaða á Íslandi / Public fish markets in Iceland – propositions

31-09  Þróun aðferða við myndgreiningu matvæla – B-hluti. Notkun myndgreiningar við rannsóknir á samsetningu vöðvaþráða í lömbum/ Development of analytical methods /The use of image analysis for analysing lamb muscle

30-09 QALIBRA – Heilsuvogin. Third Annual Report

29-09  Þróun á bökunarvörum úr íslensku korni / Development of bakery products made out of Icelandic corn.

28-09  Undesirable substances in seafood products.  Results from the monitoring activities in 2007.

27-09 Fituflegnar ufsaafurðir

26-09 Þróun á búnaði og ferli fyrir ensímmeðhöndlun á lifur fyrir niðursuðu / Development of a process for enzyme treatment of liver before canning. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

25-09 Vöruþróun á hollari unnum kjötvörum / Product development of healthier processed meat products. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

24-09  Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2007 og 2008 /  Monitoring of the marine biosphere around Iceland 2007 and 2008 .

23-09  The effect of different cooling techniques and temperature fluctuations on the storage life of cod fillets ( Gadus morhua).

22-09 Mælingar á salti, málmögnum og saltfiski við greiningu á gulumyndun í saltfiski febrúar til maí 2009 / Analysis of trace metals in salt, salted fish and insoluble particles in diagnosis of the source for yellow discoloration in salted fish – carried out February to May 2009. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

21-09 Marningskerfi / Mince processing lines

20-09 Beit á hvönn og bragð af lambakjöti / Grazing on Angelica archangelica and flavour of lamb meat

19-09  Hrein vöðvaprótein úr fiski / Pure muscle proteins from fish

18-09  Vinnsluferill línuveiðiskipa / Processing in line boats. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

17-09  Þróun erfðagreiningaraðferðar til tegundaákvörðunar helstu nytjastofna Íslands / Species identification of Icelandic marine organisms using a genetic analyzes technique

16-09 Bættir vinnsluferlar loðnuhrogna / Improved processing of capelin roes. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

15-09 Jöfnun – aukin gæði og bættir eiginleikar marnings / Homogenisation – increased value of fish mince

14-09 Bioactive Peptides from Marine Sources. State of Art. Report to the NORA fund. Lokuð skýrsla

13-09 Vinnsla og gæðastýring á eldisþorski / Processing and quality control of farmed cod

12-09 CFD Modelling and Quality Forecasting for Cooling and Storage of Pelagic Species

11-09 Loftþurrkað lambakjöt. Forathugun / Air dried products from lamb. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

10-09 Framleiðsla hjóldýra fyrir þorskeldi / Produksjon av kvalitetsrotatorier for oppdrett av torskeyngel

09-09 Lífríki í hverum í Vonarskarði  / Microbial diversity in hot spring sin Vonarskarð.

08-09 Votfóður fyrir eldisþorsk / Moist diet for farmed cod

07-09 Samantekt fyrri rannsókna á loðnuhrognum / Compilation of previous test results of capelin roes

06-09 Bioactive properties of whey proteins / Lífvirkir eiginleikar mysupróteina

05-09 Úttekt á aflífun lamba og kælingu lambaskrokka haustið 2008 / Observation into treatment of lamb meat in Icelandic abattoirs

04-09 Veiðar, flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum. Markaðir.

03-09 Viðhorf og fiskneysla ungs fólks 16 til 20 ára: Íhlutun á Akureyri  / Young consumer attitudes and fish consumption: Improved image of seafood

02-09 Þróun aðferða við myndgreiningu matvæla – Notkun myndgreiningar til að meta hryggsúlugalla strax á lirfustigi þorskeldis / Development of analytical methods – The use of image analysis for detection of spinal deformities of fish larvae

01-09 Thermal Performance of Corrugated Plastic Boxes and Expanded Polystyrene Boxes

2008:

41-08 Sveppaeitur og MYCONET- verkefnið / Mycotoxins and the MYCONET-project

40-08 Íslenskt bygg til matvælaframleiðslu / Icelandic barley for food production

39-08 Líffræðilegur fjölbreytileiki í hverum að Þeistareykjum og í Gjástykki / Biodiversity in hot springs at Þeistareykir and Gjástykki

38-08 Lífvirk efni við lirfueldi lúðu og þorsks / Bioactive products in production of halibut and cod larvae

37-08 Veiðar,flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum; söfnun og greining sýna / Fishing, grading, pre-processing, processing and marketing of mackerel products catches by pelagic vessels; collecting and analysing samples

36-08 A brief summary of processing fish proteins – Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

35-08 Samanburður á eiginleikum aleldisþorsks og villts þorsks í lausfrystingu / Effects of freezing on muscle properties of wild and farmed cod fillets – Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip .

34-08 Samanburður á léttsöltuðum aleldisþorski og villtum þorski / Comparison of farmed and wild cod fillets during light salting- Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip .

33-08 Samanburður á eiginleikum aleldisþorsks og villts þorsks / Comparison of wild and farmed cod muscle characteristics- Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip .

32-08 Samanburður á smásærri byggingu aleldis- og villts þorsks/ Comparison of microstructure between farmed and wild cod – Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip .

31-08 Erfðagreiningaþjónusta fyrir íslenska nytjastofna – Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

30-08 Lífríki í kalkríkum hverum á Ölkelduhálsi / Microbial ecology of calcium rich hot springs at Ölkelduháls geothermal area

29-08 Möguleikar á framleiðslu náttúrulegs dýrasvifs til notkunar á fyrstu stigum fiskeldis / The potential for production of natural zooplankton for first feeding of marine larvae

28-08 Meðhöndlun hrogna og lirfa með nýrri blöndu bætibaktería / Treatment of halibut ( Hippoglossus hippoglossus L .) eggs and larvae using putative probionts isolated from the production system

27-08 Leit að bætibakteríum / Searching for putative probionts in the production system of halibut larvae.

26-08 Hitadreifing í kæli- og frystigeymslum – Lokuð skýrsla

25-08 Veiðar, flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum; þarfagreining og vinnsluferlar / Fishing, grading, pre-processing, processing and marketing of mackerel products catches by pelagic vessels; requirements analysis and manufacturing processing

24-08 Úttekt á kælingu uppsjávarfisks í Jóni Kjartanssyni SU 111 / An inspection of cooling of pelagic fish onboard an Icelandic fishing vessel – Lokuð skýrsla

23-08 Ensímmeðhöndlun og pæklun á lifur fyrir niðursuðu – Lokuð skýrsla

22-08 Effect of modified atmosphere packaging (MAP) and superchilling on the shelf life of fresh cod (Gadus morhua) loins of different degrees of freshness at packaging

21-08 Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2006 og 2007/ Monitoring of the marine biosphere around Iceland 2006 and 2007

20-08 Efnasamsetning og eiginleikar ufsa ísólats / Chemical composition and properties of saithe isolate – Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

19-08 HEILSUFÆÐI: Samantekt á helstu flokkum heilsufæðis og vísindalegra sannana á virkni þeirra

18-08 Fituþol þorsks / Lipid tolerance of cod

17-08 Undesirable substances in seafood products– results from the monitoring activities in 2006

16-08 Sjálfvirkni í saltfiskvinnslu – Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

15-08 Áhrif undirkælingar á saltupptöku við pæklun þorskhnakkastykkja (Gadus morhua)

14-08 Combined Blast and Contact cooling — Effects on physiochemical characteristics of fresh haddock ( Melanogrammus aeglefinus) fillets

13-08 QALIBRA-Heilsuvogin. Second Annual Report

12-08 QUALIBRA-Heilsuvogin: Report on Case study 1A – Lokuð skýrsla

11-08 Fiskprótein sem fæðubótarefni

10-08 Plöntuhráefni í bleikjufóðri í stað fiskimjöls og lýsis

09-08 Samanburður á einangrun kera með tilraunum og varmaflutningslíkönum – Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

08-08 Oxun í fiskvöðva – Hlutverk fosfólípíða, próteina, andoxunarefna og áhrif suðu á oxun í fiskvöðva

07-08 Markaðir fyrir fiskprótein. Greining á afurðum á markaði

06-08 Kolmunni sem markfæði

05-08 Fiskprótein í frárennsli – Lokuð skýrsla

04-08 Erfðamarkasett fyrir bleikju

03-08 QALIBRA – Cluster Meeting Report and Minutes from the 2nd Cluster meeting of the QALIBRA and BENERIS projects

02-08 Lífríki í hverum við Kröflu og Námafjall

01-08 Myndun akrýlamíðs í matvælum

2007:

53-07 Forvarnir í fiskeldi. A-hluti – Forvarnir í þorskeldi

52-07 Undesirable substances in Icelandic seafood products – results from the monitoring activities in 2006 – (kemur út 2008 nr. 17 – 08)

51-07 Notkun lífvirkra efna í lúðueldi

50-07 Geymsluþolstilraunir á þorskbitum: Áhrif ofurkælingar, pæklunar og gaspökkunar á eðlis- og efnaeiginleika þorskvöðva

49-07 Geymsluþolstilraunir á þorskbitum: Áhrif ofurkælingar á salt- og próteinsprautaðan þorskvöðva

48-07 Einangrun, hreinsun og rannsóknir á blóðþrýstingslækkandi peptíðum úr fiskpróteinum

47-07 Fróðir fiskneytendur: Hafa neytendur gagn af fræðslu um gæðaeinkenni og meðhöndlun fisks?

46-07 Improved quality of herring for human consumption

45-07 Ferlastýring í kjúklingaiðnaði – Lokuð skýrsla

44-07 Ólífræn snefilefni í lífverum við NV-land

43-07 “Feitt er agnið” – Beita úr aukaafurðum

42-07 Kyngreining fiska

41-07 Notkun RFID merkja í fiskvinnslu, ferlastýring og rekjanleiki

40-07 Áhrif sprautunar á saltlausn í karfaflök – Lokuð skýrsla

39-07 Upplýsingar um fiskneyslu og kauphegðun frá fisksölum og veitingahúsum

38-07 Úrlausnir vegna umhverfisáhrifa við losun slógs

37-07 Fiskneysla 17 til 49 ára Íslendinga á mismunandi fisktegundum og -afurðum

36-07 Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Lokamatsskýrsla – Lokuð skýrsla

35-07 Notkun fiskpróteina í flakavinnslu. Lokamatsskýrsla – Lokuð skýrsla

34-07 Notkun fiskpróteina í flakavinnslu. Dreifing sprautaðra próteina í þorskvöðva – Lokuð skýrsla

33-07 Notkun fiskpróteina í flakavinnslu – Áhrif sprautunar og kælingar á vöðvabyggingu þorskbita – Lokuð skýrsla

32-07 Dried fish as a health food

31-07 Lífríki í hverum í Krísuvík og Gunnuhver á Reykjanesi

30-07 Effect of high pressure processing in reducing Listeria spp. and on the textural and microstructural properties of cold smoked salmon (CSS)

29-07 Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Áhrif kælingar eftir veiði á vöðvabyggingu þorsks

28-07 Monitoring of the marine biosphere around Iceland in 2005 – 2006

27-07 Preparation for the development of a short course in Quality Management of Fish Processing for Fish inspectors in Kenya – Lokuð skýrsla

26-07 Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Áhrif hráefnisbreyta á nýtingu og gæði saltfisks

25-07 Notkun fiskpróteina í flakavinnslu. Kældar og frystar þorskafurðir – Lokuð skýrsla

24-07 Lagering karfa í krapaís – Lokuð skýrsla

23-07 Verkunarspá – Tengsl hráefnisgæða við vinnslu- og verkunarnýtingu þorskafurða – Lokuð skýrsla

22-07 Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Áhrif mismunandi söltunaraðferða við verkun á flöttum fiski

21-07 Ferlastýring við veiði, vinnlsu og verkun saltfisks. Áhrif kælingar eftir veiði á nýtingu og gæði

20-07 Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Áhrif mismunandi söltunaraðferða á verkun þorskflaka

19-07 Lagering í krapaís – Lokuð skýrsla

18-07 Niðurstöður mælinga á kjöthlutfalli svínakjöts

17-07 QALIBRA-Heilsuvogin. First Annual Report

16-07 Identification of equipment, apparatus, chemicals and reagents needed for establishing a laboratory for chemical residue testing – Lokuð skýrsla

15-07 Flæðisöltun síldarafurða – Sprautusöltun síldarflaka – Lokuð skýrsla

14-07 Framleiðsla á vöðvapróteinum úr fiski til innsprautunar í fiskflök, bita og bitablokk – Lokuð skýrsla

13-07 Erfðagreiningasett fyrir þorsk – Lokuð skýrsla Skýrsluágrip

12-07 Geymsluþolstilraunir á þorskbitum: Áhrif ofurkælingar, pæklunar og gaspökkunar á gæðabreytingar og geymsluþol

11-07 Einangrun og vinnsla lífvirkra peptíða úr vannýttum tegundum sjávarlífvera – undirbúningur og myndun tengslanets

10-07 Blóðþrýstingslækkandi áhrif (Ace-hindravirkni) í íslensku sjávarfangi – uppsetning mæliaðferða

09-07 Harðfiskur sem heilsufæði

08-07 Verðmæti og öryggi íslenskra sjávarafurða. Áhættusamsetning og áhætturöðun

07-07 Characterization of cod myosin aggregates using static and dynamic light scattering

06-07 Nordic information and communication network regarding safety of seafood products. Final Report

05-07 Viðhorf og fiskneysla ungs fólks á aldrinum 18 til 25 ára – Lýsandi tölfræðiúrvinnsla

04-07 Notkun proteinmix, Carnals 346 og salts við framleiðslu á léttsöltuðum þorskflökum og við vökvaaukningu í ferskum flökum – Lokuð skýrsla

03-07 Úttekt á kindakjötsmati

02-07 Smurfit Kappa Rena MAP test at HB Grandi hf in Iceland – Lokuð skýrsla

01-07 Áhrif kælingar á meyrni í lambakjöti